De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymond Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymond Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymond Willems

Cumuleo