De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Van Impe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Van Impe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Van Impe

Cumuleo