De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Van Kerckhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door François Van Kerckhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door François Van Kerckhove

Cumuleo