De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Van Lancker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Van Lancker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Van Lancker

Cumuleo