De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Van Leemput

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annick Van Leemput
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annick Van Leemput

Cumuleo