De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Van Liefferinge

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Liefferinge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Liefferinge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Liefferinge

Cumuleo