De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Augustinus Van Loon

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Augustinus Van Loon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Augustinus Van Loon

Cumuleo