De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Van Looy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilde Van Looy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilde Van Looy

Cumuleo