De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Celest Van Maele

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Celest Van Maele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Celest Van Maele

Cumuleo