De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karin Van Mossevelde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karin Van Mossevelde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karin Van Mossevelde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karin Van Mossevelde

Cumuleo