De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Van Nooten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Van Nooten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leo Van Nooten

Cumuleo