De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Antoine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Antoine

Cumuleo