De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel De Gucht

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karel De Gucht
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karel De Gucht

Cumuleo