De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Dedecker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Dedecker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Dedecker

Cumuleo