De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Van Opdenbosch

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Van Opdenbosch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Van Opdenbosch

Cumuleo