De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Van Osselaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Van Osselaer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Van Osselaer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Van Osselaer

Cumuleo