De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaat Landuyt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Renaat Landuyt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Renaat Landuyt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Renaat Landuyt

Cumuleo