De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽlle Milquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽlle Milquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽlle Milquet

Cumuleo