De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Verwilghen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Verwilghen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Verwilghen

Cumuleo