De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Van de Keere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Van de Keere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Van de Keere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Van de Keere

Cumuleo