De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Bruynbroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland Bruynbroeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland Bruynbroeck

Cumuleo