De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc De Keukelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc De Keukelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc De Keukelaere

Cumuleo