De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Haustraete

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Haustraete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jurgen Haustraete

Cumuleo