De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hedwin De Clercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hedwin De Clercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hedwin De Clercq

Cumuleo