De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karim Derijst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Karim Derijst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Karim Derijst

Cumuleo