De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Dobbeleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Dobbeleer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick De Dobbeleer

Cumuleo