De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges De Langhe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges De Langhe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Georges De Langhe

Cumuleo