De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger D'Hondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger D'Hondt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger D'Hondt

Cumuleo