De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilfried Van Herreweghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Van Herreweghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wilfried Van Herreweghe

Cumuleo