De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Van Poucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Poucke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Poucke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Van Poucke

Cumuleo