De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Van Acker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Monique Van Acker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Monique Van Acker

Cumuleo