De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Anna Van Rafelghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Anna Van Rafelghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Anna Van Rafelghem

Cumuleo