De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eddy Schockaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Eddy Schockaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eddy Schockaert

Cumuleo