De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Maes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hugo Maes

Cumuleo