De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annemie Wauman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annemie Wauman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annemie Wauman

Cumuleo