De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wouter Van Bellingen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wouter Van Bellingen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wouter Van Bellingen

Cumuleo