De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erik Van Roelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Erik Van Roelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Erik Van Roelen

Cumuleo