De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marina Hoornaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marina Hoornaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marina Hoornaert

Cumuleo