De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Youro Casier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Youro Casier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Youro Casier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Youro Casier

Cumuleo