De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Roey

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Roey
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Van Roey

Cumuleo