De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mario Snaet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mario Snaet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mario Snaet

Cumuleo