De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl De Keukelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carl De Keukelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carl De Keukelaere

Cumuleo