De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Benoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Benoit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Benoit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Benoit

Cumuleo