De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magda Deprez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Magda Deprez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Magda Deprez

Cumuleo