De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Delva

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie Delva
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie Delva
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nathalie Delva

Cumuleo