De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Van Rossen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wim Van Rossen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wim Van Rossen

Cumuleo