De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Noreilde

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Noreilde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Noreilde

Cumuleo