De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Vandenberghe

Cumuleo