De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marianne De Candt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marianne De Candt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marianne De Candt

Cumuleo