De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Van Roy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Van Roy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Van Roy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Van Roy

Cumuleo